Algemene verkoopvoorwaarden

Voorwoord

De website outsteel.be is gewijd aan de verkoop van producten voor de aanpassing en de uitrusting van haarden aan de particuliere consument.

Het wordt hierbij verduidelijkt dat deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitsluitend van toepassing zijn op de verkopen op de website outsteel.be. Cheminées Poujoulat is een handelsmerk van de onderneming POUJOULAT BELUX, Naamloze Vennootschap:

POUJOULAT BELUX NV
Rue de l’Industrie 39 – 1400 Nijvel
BELGIË

BTW-nummer : BE0418363572

U verklaart dat u deze algemene verkoopsvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard wanneer u uw bestelling plaatst. De validatie van uw bestelling impliceert dus de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. U wordt ook gevraagd om onze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden wanneer u uw klantenruimte aanmaakt.

Artikel 1: Bestellen

1.1 Presentatie en werkwijze

De website outsteel.be is een online verkoopsite waar klanten bestellingen kunnen plaatsen voor schouwen op maat en accessoires. De bestellingen worden behandeld door het bedrijf POUJOULAT BELUX en geleverd door partnermaatschappijen.

1.2 Hoe te bestellen

Om een bestelling te plaatsen moet de klant de volgende stappen doorlopen (vanaf de homepage):

 • Selecteer een productcategorie.
 • Selecteer een product. De beschikbaarheid wordt dan op het scherm aangegeven. De beschikbaarheid kan door POUJOULAT worden aangepast aan de beschikbare voorraden.
 • Selecteer de hoeveelheid.
 • Voeg uw selectie toe aan het mandje.
 • Inloggen of registreren op de site.
 • Accepteer deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Deze aanvaarding gebeurt door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen. De algemene verkoopsvoorwaarden van de site moeten bij elke bestelling worden aanvaard.
 • Valideer uw bestelling.
 • Betaal online via de beveiligde betaalserver.
 • De site stuurt de klant binnen enkele minuten per e-mail een orderbevestiging.

1.3 Verwerking van de bestelling door POUJOULAT en door de vervoerder

De bestelling wordt onmiddellijk overgebracht naar het beheersysteem van POUJOULAT en wordt klaargemaakt voor verzending of productie. De klant wordt in elke fase van de verwerking van zijn bestelling geïnformeerd.

Artikel 2: Prijzen

De prijzen van de producten van POUJOULAT zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen. Op onze producten is een btw-tarief van 21% van toepassing.

POUJOULAT behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen.

De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen weergegeven op de website outsteel.be op het moment dat de klant de bestelling valideert.

Artikel 3: Beschikbaarheid

De producten van POUJOULAT zijn beschikbaar zolang de vermelding “In voorraad ” op het product staat en zodra het winkelmandje is gevalideerd. Gelieve er rekening mee te houden dat het, wegens mogelijke gelijktijdige online bestellingen, kan voorkomen dat een product dat nog in voorraad was op het ogenblik van de toevoeging aan het winkelmandje, niet meer in voorraad is op het ogenblik van de definitieve validatie ervan.

Indien een product niet beschikbaar is nadat de bestelling is geplaatst, wordt de klant per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht en wordt een nieuwe leveringsdatum voorgesteld.

Producten die niet in voorraad zijn, hebben een levertijd van 2 tot 3 weken. Deze periode omvat de theoretische productietijd van het product.

Artikel 4: Betaling

De bestelling wordt rechtstreeks door POUJOULAT behandeld: de klant betaalt online op een beveiligde betalingsserver.

Artikel 5: Levering

5.1 Algemeen

Afhankelijk van de producten biedt POUJOULAT een leveringswijze aan:

 • Levering aan huis: de producten worden geleverd op het adres dat de klant opgeeft bij zijn bestelling op de website outsteel.be.

Leveringen vinden alleen plaats in België en Luxemburg. Om logistieke redenen is het niet mogelijk het afleveradres te wijzigen nadat de bestelling is geplaatst. In geval van overmacht kunt u wel contact met ons opnemen.

5.2. Verzendingstermijn

De levertijden verschillen naargelang de producten al dan niet op voorraad zijn:

 • Als de producten op voorraad zijn, wordt de bestelling binnen 24/48 uur verzonden (in werkdagen).
 • Als de producten niet op voorraad zijn, wordt de bestelling verzonden nadat de producten zijn vervaardigd (ongeveer 2-3 weken).
 • Indien een bestelling is samengesteld uit voorraadhoudende en niet-voorraadhoudende producten, wordt de volledige bestelling verzonden binnen de langste termijn die op de desbetreffende productfiches is vermeld.
 • Wij doen ons best om de theoretische levertijden die wij op de productfiches vermelden te respecteren, maar wij kunnen niet garanderen dat deze gerespecteerd worden.

5.3 Leveringstermijnen

Na verzending en zodra de bestelling door de transporteur is overgenomen, wordt een e-mail naar de klant gestuurd om de opvolging te verzekeren. De levertijd hangt af van de vervoerder (tussen 2 en 5 werkdagen).

5.4 Leveringsvoorwaarden

De levering vindt plaats tot aan de voorgevel van de woning van de klant (rekening houdend met de door de klant bij de bestelling opgegeven leveringsgegevens). De verantwoordelijkheid van de vervoerder eindigt bij het lossen van de goederen.

Onze bezorgers zijn niet verplicht de bestelling tot op een verdieping te brengen, of een ander speciaal verzoek van de klant.

5.5 Moeilijkheden bij de levering

Indien de klant niet thuis is op het ogenblik van de levering, zal de transporteur een bericht van passage achterlaten en een tweede keer terugkomen. Afhankelijk van de vervoerder wordt de bestelling een tweede keer aangeboden of wordt deze ter beschikking gesteld in een afhaalpunt bij u in de buurt. Indien de bestelling niet binnen de op het bericht van doorgang vermelde termijn is afgehaald bij het afhaalpunt, zal de vervoerder de goederen terugzenden naar POUJOULAT. De klant zal dan nieuwe leveringskosten moeten betalen om zijn bestelling te ontvangen en zijn leveringsadres te corrigeren indien het foutief was.

In geval van onvermogen om de levering uit te voeren tegen de aanwijzingen van de klant aan de vervoerder in, wordt de levering geannuleerd en zijn de leveringskosten voor rekening van de klant.

In geval van levering in een afhaalpunt heeft de klant, afhankelijk van de vervoerder, tussen 7 en 14 dagen de tijd om het pakket af te halen. Indien deze niet binnen de gestelde termijn wordt opgehaald, worden de goederen teruggestuurd naar POUJOULAT. De klant zal dan nieuwe leveringskosten moeten betalen om zijn bestelling terug te krijgen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper (POUJOULAT) tot de integrale betaling van de prijs door de klant. Bovendien draagt de koper de risico’s met betrekking tot het product (verlies, verslechtering, schade die het zou kunnen veroorzaken…) zodra de levering heeft plaatsgevonden.

Artikel 7: Betalingszekerheid

Het online betalingsplatform is onderworpen aan een beveiligingssysteem. Wanneer de klant op het pictogram “Betaling” klikt, wordt hij naar de server van Multisafepay.com geleid. De link is beveiligd via het beveiligingsprotocol SSL (Secure Socket Layer), waarmee de door de kaarthouder op zijn of haar kaart verstrekte gegevens kunnen worden gecodeerd.

Artikel 8: Annulering van de bestelling

8.1 Annuleringstermijn

Vanaf het moment dat de bestelling is betaald en totdat uw bestelling klaar is om te worden verzonden, kunt u besluiten uw gehele bestelling te annuleren.

8.2 Voorwaarde voor annulering

Alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de (standaard)verzendkosten worden terugbetaald.

8.3 Hoe het herroepingsrecht uit te oefenen

U kunt uw hele bestelling annuleren vanuit uw klantenruimte. Een bevestiging van de annulering wordt u per e-mail toegezonden.

8.4 Terugbetalingen

In geval van annulering vóór verzending van de bestelling zal POUJOULAT overgaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen (inclusief de kosten van standaardlevering) uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop POUJOULAT in kennis is gesteld van uw beslissing tot annulering. Terugbetalingen worden gedaan via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen, en in elk geval worden u geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1 Wettelijke herroepingstermijn

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt, om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen. Wanneer u uw besluit om van uw herroepingsrecht gebruik te maken binnen deze termijn van 14 dagen hebt meegedeeld, hebt u nog eens 14 dagen de tijd om het product of de producten waarop de herroeping betrekking heeft, terug te sturen.

9.2 Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

Alleen de prijs van het/de gekochte product(en) en de (standaard)verzendkosten worden terugbetaald. De retourkosten zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat, compleet en in hun oorspronkelijke verpakking plaatsvinden, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggezonden. In geval van waardevermindering van het (de) product(en) waardoor deze niet opnieuw kunnen worden verkocht, zal deze aan de klant worden gefactureerd.

9.3 Hoe het herroepingsrecht uit te oefenen

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door ons contactformulier in te vullen en als onderwerp van uw verzoek “Een herroeping” aan te geven. U dient zich ondubbelzinnig uit te drukken, onder vermelding van de volgorde waarop deze intrekking betrekking heeft. POUJOULAT stuurt u een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van uw wens tot herroeping.

9.4 Terugbetalingen

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden, zal POUJOULAT overgaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen (inclusief de kosten van standaardlevering) uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop POUJOULAT de ontvangst van de betrokken producten bevestigt.

Terugbetalingen worden gedaan via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen, en in elk geval worden u geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

Artikel 10: Garanties en service na verkoop

10.1 Garanties

De verkoper (POUJOULAT) is aansprakelijk voor de conformiteitsgebreken van de producten onder de voorwaarden van artikel L211-4 van het Wetboek van Consumptie en de verborgen gebreken van het verkochte onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Garantie van overeenstemming
In het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming beschikt de consument over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te handelen; hij kan kiezen tussen herstel of vervanging van de goederen, onderworpen aan de kostenvoorwaarden van artikel L 217-9 van de consumentenwet; behalve voor tweedehands goederen is hij vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende de zes (6) maanden die volgen op de levering van de goederen, een termijn die met ingang van 18 maart 2016 is verlengd tot vierentwintig (24) maanden.
De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventuele commerciële garantie.

Garantie op verborgen gebreken
De consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van Artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek In dat geval kan hij kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig Artikel 1644 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

10.2 Met wie moet ik contact opnemen in geval van service na verkoop?

U kunt een verzoek om dienst na verkoop indienen door het contactformulier te gebruiken en als onderwerp van het verzoek “Een geschil” te vermelden.

Artikel 11: Uw account op outsteel.be

Om een bestelling te plaatsen op outsteel.be, moet u een klantenaccount aanmaken door de gevraagde informatie in te vullen en onze algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) te lezen en te valideren. U ontvangt een e-mail om het door u ingevoerde e-mailadres te valideren, zodat u een persoonlijk en veilig wachtwoord kunt bepalen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, voor het beperken van de toegang tot uw computer en andere apparatuur, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

Artikel 12: Aankondigingen

Na het plaatsen van een bestelling kunnen klanten recensies achterlaten zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, beledigend, bedreigend of lasterlijk is. De klanten machtigen POUJOULAT om deze adviezen te publiceren in alle soorten communicatiedragers van het merk Cheminées Poujoulat.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en beelden die op de website outsteel.be worden gereproduceerd of weergegeven, zijn strikt voorbehouden onder het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht voor de hele wereld. In dit verband en in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom is alleen het gebruik voor privédoeleinden toegestaan, behoudens afwijkende of nog restrictievere bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de elementen op de website outsteel.be is strikt verboden.

Artikel 14: Overmacht

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden worden, naast de door de Belgische rechtbanken erkende gevallen,stakingen of uitsluitingen van onze vervoerders, leveranciers en personeel, oorlogen, embargo’s, boycots en onderbrekingen van de bevoorrading van onze vestigingen en onze eigen leveranciers, alsook alle elektrische en technische problemen die de communicatie verhinderen, als overmacht beschouwd.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil trachten de partijen samen een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke daarvan zal de bevoegde rechter worden aangewezen volgens de regels van het gemene recht, met dien verstande dat de klant desgewenst zijn toevlucht kan nemen tot conventionele bemiddeling of enige andere alternatieve methode van geschillenbeslechting.

PROFITEER VAN EEN UITZONDERLIJKE KORTING

-20%
*geldig van 15 tot 31 oktober 2023