Wettelijke informatie

Artikel 1 - Eigendom

POUJOULAT BELUX SA
Rue de l’Industrie 39
1400 Nijvel
BELGIË

BTW-nummer : BE0418363572

Directeur publicatie: Frédéric COIRIER

Artikel 2 - Ontwerp en ontwikkeling

POUJOULAT BELUX
39 Rue de l’Industrie
1400 Nijvel
België

Artikel 3 - Hosting

DUOCAST
Friesestraatweg 213D
9743 AD Groningen
Nederland
Tel: +31 50 210 3600
www.duocast.nl

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden en intellectuele eigendom

POUJOULAT biedt zijn gebruikers een online informatie- en bestelsite aan. Om toegang te krijgen tot het online bestelplatform en het te gebruiken, moet u meerderjarig zijn. Door het gebruik van het online bestelplatform gaat u ermee akkoord uw persoonlijke gegevens mee te delen voor het aanmaken van uw klantenrekening en de validatie van uw online bestelling.

 • Algemene gebruiksvoorwaarden
 • Algemene verkoopsvoorwaarden

Geen enkele commerciële aanwending, zelfs niet gedeeltelijk, van de gegevens die hier worden gepresenteerd kan worden uitgevoerd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van POUJOULAT.
POUJOULAT wijst de gebruikers van deze site erop dat de meeste elementen van deze site beschermd zijn door de wetgeving op de auteursrechten: met name de foto’s, de artikelen, de tekeningen, de geanimeerde sequenties….

De aldus beschermde elementen zijn eigendom van POUJOULAT of van derden die POUJOULAT toestemming hebben gegeven ze te gebruiken. Als zodanig is elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opname, vertaling, commercialisering, gedeeltelijk of volledig van deze elementen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POUJOULAT verboden, op straffe van schending van het auteursrecht en/of tekeningen en modellen en/of handelsmerk, in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom, gestraft met twee jaar gevangenisstraf en een geldboete van 152 000 euro.

De informatie en afbeeldingen op de pagina’s van deze site zijn gebaseerd op de technische kenmerken die van kracht waren op het moment dat de verschillende pagina’s van de site online werden gezet of bijgewerkt. De informatie op deze website is van algemene aard en heeft geen contractuele waarde. Toegang tot onze middelen (logo, afbeeldingen) is beschikbaar hier. U kunt ons ook uw verzoek sturen naar het e-mailadres logo@poujoulat.fr.

Artikel 5 - Bescherming van persoonsgegevens

U kunt outsteel. be bezoeken zonder uw identiteit of andere persoonlijke informatie prijs te geven. Alle persoonlijke informatie die u ons meedeelt, wordt door POUJOULAT SA, BP 01 – 79270 Saint Symphorien, in een geautomatiseerd bestand opgeslagen om uw aanvraag te verwerken. In dit verband kan deze informatie worden doorgegeven aan onze verschillende interne afdelingen. De gegevens worden gedurende 10 jaar vanaf de datum van uw toestemming bewaard.

De verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten het bedrijf POUJOULAT, zoals onze dienstverleners vervoerders of relaispunten om de levering in het kader van een bestelling te waarborgen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op portabiliteit, toegang, wissing, rectificatie, beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op dpo@poujoulat.fr.

Artikel 6 - Hyperlinks

Om haar site te promoten en omdat het maken van links de reden van het bestaan van internet is, moedigt POUJOULAT elke externe internetsite aan om een hyperlink naar de site van POUJOULAT te maken zonder voorafgaande toestemming, onder de onderstaande voorwaarden.

Dit gebruik mag in geen geval worden toegestaan:

 • om een concurrerende organisatie te promoten, om het merkimago van POUJOULAT te gebruiken om een ander merk te promoten of om een dienst aan te bieden die niet met POUJOULAT verbonden is en die haar intellectuele eigendom zou aantasten.
 • De rechten van POUJOULAT aan te tasten, met name op haar logo of haar intellectuele eigendomsrechten;

Als gevolg daarvan:

 • Elke link naar de internetsite van POUJOULAT moet duidelijk als afkomstig van POUJOULAT worden weergegeven (ten minste de zichtbare domeinnaam);
 • De link die op de site van de derde wordt gecreëerd, kan ofwel naar de homepage van de website van POUJOULAT leiden, ofwel naar een interne pagina die “diep” wordt genoemd;
 • De pagina’s van de website van POUJOULAT moeten openen in nieuwe vensters en mogen niet genest worden in de pagina’s van de website van derden.
 • De gebruiker wordt verzocht ons, via digital@poujoulat.fr, op de hoogte te brengen van elke link die naar de website outsteel.be wordt gecreëerd, nadat hij deze heeft getest om na te gaan of hij aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet en correct functioneert.

Als u vragen heeft over de links naar onze website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar digital@poujoulat.fr.

In elk geval is POUJOULAT niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de producten of diensten die worden voorgesteld op de sites waarmee de internetsite van POUJOULAT zou zijn verbonden door hyperlinks of andere soorten links.

Artikel 7 - Cookies

Tijdens het surfen kunt u de cookies die in uw browser worden geplaatst op elk moment accepteren of weigeren. Deze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Er kunnen 4 categorieën cookies worden onderscheiden: noodzakelijke cookies, voorkeur- en profielcookies, statistische cookies en marketingcookies.

7.1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van het Platform.
Binnen ons Platform gebruiken wij cookies:

 • om uw keuzes over het deponeren van Cookies te behouden;
 • die u toegang geven tot verschillende functionaliteiten: identificatie en verbinding met uw account, reeds bekeken producten,
 • om de producten die aan het mandje zijn toegevoegd te bewaren;
 • om het publiek te meten (noodzakelijk om de goede werking van onze diensten te controleren).

Wij vragen u niet om toestemming voor deze cookies. U kunt ze echter weigeren via uw browser. Deze verstopping kan leiden tot storingen.

7.2. Voorkeur- en profielcookies

Met deze cookies kunnen wij de inhoud aanpassen aan uw behoeften.

Voorbeelden zijn:

 • Cookies om je Youtube video’s te laten zien;
 • Om uw surfgedrag te analyseren en u verbeteringen of enquêtes aan te bieden.

We hebben uw toestemming nodig.

7.3. Statistische cookies

Met deze cookies kunnen wij het publiek op onze winkelsite meten (bron van het bezoek, doorgebrachte tijd, geografisch gebied, enz.) Het doel is de dienstverlening aan u te verbeteren.

Wij gebruiken “Google Analytics” om onze publieksmetingen vast te stellen. Het gebruik van Google Analytics leidt tot de overdracht van persoonsgegevens naar de VS. Wij nodigen u uit om de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics te lezen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

Als u Google Analytics in uw browser wilt uitschakelen, kunt u een door Google ontwikkelde add-on in uw browser installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

7.4. Marketingcookies

Met deze cookies kunnen wij uw surfgedrag analyseren om uw interesses te bepalen en u advertenties te tonen die u waarschijnlijk interesseren wanneer u op internet surft.

In deze context kunnen twee soorten Cookies op het Platform worden geplaatst:

 • Third party” cookies die rechtstreeks door onze partnerbedrijven worden geplaatst, gebruikt en beheerd.

De partnerbedrijven die namens hen Cookies op ons Platform plaatsen en gebruiken zijn:

Wij nodigen u uit hun beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen (links hierboven) om meer te weten te komen over de verwerking door onze partners en desgewenst bezwaar te maken tegen hun diensten.

Deze cookies stellen ons in staat om:

 • de navigatie van Gebruikers op het Platform te analyseren (bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina’s, de geraadpleegde Producten, de door u uitgevoerde zoekopdrachten);
 • prestatiestatistieken maken, waaronder het totale aantal gebruikers dat op de advertenties heeft geklikt;
 • u de meest relevante advertenties tonen op basis van uw surfgedrag en profiel wanneer u een andere website in het partnernetwerk bezoekt;
 • beperken het aantal keren dat u dezelfde advertentie te zien krijgt;
 • advertenties te richten op Gebruikers die eerder ons Platform hebben bezocht of er interactie mee hebben gehad;
 • zorgen voor veiligheid, fraude voorkomen en debuggen;
 • de dienstverlening te ontwikkelen en te verbeteren.

U moet deze cookies accepteren om ervan te kunnen profiteren.

7.4.1. Hoe lang wordt mijn toestemming bewaard?
Uw toestemming wordt gedurende een bepaalde periode bewaard op basis van het verlopen van de cookies.

Hoe stel ik cookies in?
U kunt te allen tijde uw wensen met betrekking tot Cookies kenbaar maken en wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

7.4.2. Hoe cookies te beheren met het door de Dienstverlener gebruikte cookiebeheerplatform
Wij gebruiken een tool waarmee u de storting van Cookies kunt beheren wanneer u verbinding maakt met het Platform. Om de parameters van de op het Platform geplaatste Cookies op elk moment in te stellen, klikt u op “Mijn cookies instellen”.

7.4.3. Hoe beheert u cookies met uw browser
Met uw browser kunt u normaal gesproken cookies van een website bekijken, beheren, verwijderen en blokkeren. U kunt uw browser zo instellen dat:

 • Cookies worden opgeslagen in uw terminal of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun afzender.
 • U krijgt van tijd tot tijd de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk in uw terminal wordt opgeslagen.

Als u alle cookies verwijdert, verliest u al uw keuzes. Alle instellingen die u maakt, kunnen van invloed zijn op uw vermogen om op internet te surfen en toegang te krijgen tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is. Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat een aantal functionaliteiten die nodig zijn voor navigatie op het Platform kunnen worden aangetast als gevolg van de door u gemaakte instellingen (moeilijkheden bij opname of weergave, enz.).

De configuratie van elke browser is anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u zal vertellen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Wij nodigen u uit de website van deGegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen voor meer informatie over het instellen van cookies in Chrome, Firefox en Internet Explorer: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies

7.4.4. Hoe cookies beheren met het besturingssysteem van uw smartphone
U kunt het deponeren van Cookies beheren in de regels van het besturingssysteem van uw smartphone.
Met de site Youronlinechoices.com
U kunt bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies in verband met gepersonaliseerde reclame via de website die gewijd is aan op interesses gebaseerde reclame: https://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren

Artikel 8 - Logo's en afbeeldingen

Elk verzoek om toestemming voor het gebruik van het POUJOULAT-logo of afbeeldingen moet worden gericht aan logo@poujoulat.fr of via het contactformulier.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

De website outsteel.be en deze juridische mededeling zijn onderworpen aan het Belgische recht en zijn geschreven in het Nederlands. In geval van een geschil streven de partijen naar een minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan is de Rechtbank van Koophandel van Nijvel (België) bevoegd om het geschil te beslechten.

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid van de uitgever

POUJOULAT garandeert noch de juistheid noch de volledigheid van de op deze site toegankelijke documenten. Deze documenten zijn alleen bindend voor hun auteurs en/of de gebruikers die ze op de site hebben geplaatst. In het geval dat POUJOULAT verantwoordelijk wordt gesteld voor deze documenten, zullen de auteurs ervan en/of de gebruikers die ze op de site hebben geplaatst, POUJOULAT moeten garanderen en schadeloos stellen.

Bovendien wijst POUJOULAT elke verplichting af met betrekking tot de actualisering van de documenten die op deze site staan en die verouderd zouden zijn. De informatie op deze site kan verwijzen naar producten, programma’s of diensten die in uw land niet beschikbaar zijn.

De op deze site beschikbare informatie en/of documenten kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Zij kunnen met name zijn bijgewerkt tussen het tijdstip waarop zij zijn gedownload en het tijdstip waarop de gebruiker er kennis van neemt. De informatie op deze site is in ieder geval van algemene aard en heeft geen contractuele waarde.

Het gebruik van de op deze site beschikbare informatie en/of documenten geschiedt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker die alle gevolgen op zich neemt die daaruit kunnen voortvloeien zonder dat de uitgever uit dien hoofde kan worden aangesproken en zonder verhaal op deze laatste.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die voortvloeit uit de interpretatie of het gebruik van de op deze site beschikbare informatie en/of documenten. Bovendien behoudt de uitgever zich het recht voor de site of een deel van de diensten op elk moment definitief te onderbreken, zonder rechtvaardiging of compensatie, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van overmacht of indien de gebruiker de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan POUJOULAT een gebruikersaccount zonder schadevergoeding of kennisgeving beëindigen.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de uitgever niet verantwoordelijk is voor onderbrekingen, voor het stopzetten van diensten en voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

Artikel 11 - Beperking van de aansprakelijkheid

U gebruikt de website outsteel.be op eigen risico.

In geen geval kan POUJOULAT worden beschouwd als verantwoordelijke voor schade van welke aard dan ook (waaronder, zonder beperking, schade als gevolg van winstderving, verlies van gegevens, indirecte schade of onderbreking van de activiteit) die kan worden toegeschreven aan het gebruik, aan de onmogelijkheid tot gebruik of aan de resultaten van het gebruik van deze site, of die kan worden toegeschreven aan documenten of informatie op deze site.

Als uw gebruik van het materiaal of de informatie op deze site leidt tot de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van uw apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten daarvan voor uw rekening.

Artikel 12 - Updates

POUJOULAT behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de onderhavige wettelijke kennisgeving, AVG, GCU en alle op de site gepresenteerde elementen, producten of diensten bij te werken en te wijzigen. Al deze wijzigingen zijn bindend voor internetgebruikers, die bij elke verbinding deze wettelijke kennisgeving moeten raadplegen.

PROFITEER VAN EEN UITZONDERLIJKE KORTING

-20%
*geldig van 15 tot 31 oktober 2023