Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Doel

Het doel van dit document is de voorwaarden vast te stellen waaronder POUJOULAT BELUX NV, hierna de uitgever genoemd, biedt haar gebruikers de site outsteel.be en de op de site beschikbare diensten en, ten tweede, de wijze waarop de gebruiker toegang krijgt tot de site en gebruik maakt van de diensten.
Elke verbinding met de site outsteel.be is onderworpen aan de naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 - Wettelijke kennisgeving

POUJOULAT BELUX NV
Rue de l’Industrie 39
1400 Nijvel
België
Tel. 067 84 02 02
BTW: BE.0418.363.572

Site hosting: DUOCAST

→ Wettelijke kennisgeving

Artikel 3 - Verzameling van gegevens

Om een bestelling te plaatsen, wordt u gevraagd een persoonlijke account aan te maken. De persoonlijke gegevens die u ons eventueel verstrekt, worden door POUJOULAT BELUX NV, Rue de l’Industrie 39, 1400 Nijvel, in een geautomatiseerd bestand opgeslagen om uw aanvraag te verwerken. In dit verband kan deze informatie worden doorgegeven aan onze verschillende interne afdelingen. De gegevens worden gedurende 10 jaar vanaf de datum van uw toestemming bewaard. De verzamelde gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan personen buiten het bedrijf POUJOULAT, zoals onze transporteurs of relaispunten om de levering in het kader van een bestelling te waarborgen. In het kader van onze kwaliteitsaanpak kunnen wij contact met u opnemen om uw verzoek op te volgen.

Overeenkomstig artikel 22 van de Grondwet en verschillende Europese verdragen heeft u recht op portabiliteit, toegang, verwijdering, rectificatie van uw gegevens, beperking en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op dpo@poujoulat.fr.

Artikel 4 - Werking van de zone "Mijn account"

Via deze ruimte kunnen klanten hun bestellingen volgen, hun bestelgeschiedenis centraliseren en ingrijpen op hun persoonlijke gegevens. Dit is een gratis dienst van het bedrijf POUJOULAT.

Om een bestelling te plaatsen moet u toegang hebben tot internet en een recent besturingssysteem. U hoeft alleen maar een account aan te maken met een uniek e-mailadres en wachtwoord. Let op: de toegang tot de verschillende tools en diensten van POUJOULAT (gekoppeld aan de pro area) zijn toegankelijk met dezelfde login en hetzelfde wachtwoord.

Artikel 5 - Wachtwoordbeheer

POUJOULAT stelt u op deze site verschillende ruimtes ter beschikking die u toegang geven tot diensten. U moet securite-web@poujoulat.fr op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account. Voor meer veiligheid raadt POUJOULAT u aan de verbinding te verbreken na elke raadpleging van de site.

Artikel 6 - Duur van de overeenkomst en bijwerkingen

Dit contract geldt voor onbepaalde tijd. Het creëren van een persoonlijke ruimte markeert de toepassing van het contract op de gebruiker. De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan wijzigingen van de site en/of de werking ervan. Al deze wijzigingen zijn bindend voor de internetgebruikers, die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bij elke actualisering moeten lezen en aanvaarden.

Artikel 7 - Toepasselijk recht en jurisdictie

De website outsteel.be en deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht en zijn opgesteld in het Nederlands. In geval van een geschil streven de partijen naar een minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan zijn de rechtbanken van Nijvel bevoegd om het geschil te beslechten.

PROFITEER VAN EEN UITZONDERLIJKE KORTING

-20%
*geldig van 15 tot 31 oktober 2023